De tuin

Op een wei in de Veldstraat te Zoersel, groeit en bloeit sinds 2012 een ecologische samentuin. Al doende kan je hier groenten en fruit leren telen voor eigen gebruik. Zowel ervaren als onervaren tuiniers vormen een dynamische groep op en rond het veld. 

Groenten groeien niet vanzelf. Het vraagt een zekere inspanning, maar door je eigen voeding te produceren ga je er automatisch veel bewuster mee om en het resultaat geeft enorm veel voldoening. Kom zelf in de praktijk ervaren wat het is om aan kleinschalige landbouw te doen!

We streven naar een vruchtbare en productieve tuin met een zo groot mogelijke variatie aan eetbare planten waar een gezonde bodem dé basis vormt. Naast de klassieke ecologisch moestuin, waar we aan wisselteelt doen, creëren we gaandeweg een voedselbos volgens de principes van permacultuur.

Ecologisch tuinieren betekent veel meer dan enkel groenten telen zonder het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmeststoffen. Een natuurvriendelijk en evenwichtig systeem creëren vraagt ruimte voor belangrijke elementen zoals hagen en houtkanten, bestaande uit gemengde soorten van inheemse boom- en struiksoorten. Deze zijn belangrijk als schuilplaats en als nestplaats voor vogels en kleine zoogdieren zoals de egel. De bessen van struiken zijn een voedingsbron voor sommige vogelsoorten en de bloesem trekt insecten aan, waaronder de noodzakelijke bestuivers zoals bijen. De hagen dienen ook om de tuin te beschermen tegen koude noordenwind en de houtkanten in het westen en zuidwesten werden aangeplant om zomerse stormwind te temperen. Evengoed kan na enkele jaren hieruit geriefhout worden gewonnen.

We doen al het mogelijke om de biodiversiteit te bevorderen door ook ruimte te laten voor ‘ruige’ stukjes waar grassen, wilde bloemen en kruiden hun gang kunnen gaan. Er werd een amfibieënpoel aangelegd welke van onschatbare waarde is voor educatieve programma’s. Heel wat bijen, vlinders, libellen en andere insecten vonden reeds hun weg naar dit prachtig stukje Zoersel. Ook de familie egel, padden, kikkers, salamanders en vele vogelsoorten hopen we binnenkort te mogen verwelkomen.